BẢO HIỂM ĐẦU TƯ 247
Chương trình bảo hiểm tự nguyện của Chính Phủ

Chương trình bảo hiểm tự nguyện của Chính Phủ

Nhà nước khuyến khích đẩy mạnh BHXH, Bảo hiểm tự nguyện

+ Đã 10 năm Nhà nước triển khai chính sách Bảo hiểm tự nguyện nhưng mới chỉ có khoảng 240.000 người tham gia trong tổng số hơn 30 triệu lao động phi chính thức trên cả nước. 

+ Hiện nay hơn 90% người già ở nông thông không có tiền tích lũy để dưỡng già, tự chủ về tài chính… 

+ Mọi người chưa nhận thức được giá trị của việc tham gia bảo hiểm để sau 10 – 20 năm nữa khi nghỉ hưu có một cuộc sống Hưu trí An nhàn. Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tích lũy cho hưu trí.

Trả lời

Close Menu

0933.750.577